Knappt varannan har barnens säkerhet i åtanke

NTF Västs undersökning i 14 västsvenska kommuner visar att vid två av tre skolor kör mer än hälften av fordonsförarna fortare än den tillåtna hastigheten på 30 km/tim. Hösta andelen fortkörare fanns i Kungsbacka (70 procent), Falkenberg (68 procent), Stenungsund (67 procent) och Borås (66 procent). Bäst klarade sig Lerums kommun som har minst andel fortkörare för tredje året i rad, 33 procent.

NTF Västs årliga undersökning av respekten för hastighetsgränsen utanför skolor visar att 57 procent kör för fort. Vid många skolor har dessutom både andelen fortkörare och medianhastigheten ökat. Kommunerna som deltog i årets undersökning var Ale, Bollebygd, Borås, Falkenberg, Göteborg, Härryda, Kungsbacka, Kungälv, Lerum, Mark, Mölndal, Partille, Stenungsund och Öckerö.

- Lerums kommun arbetar aktivt för en trafiksäker miljö för kommunens invånare. Vi har de senaste åren satsat på både säkra huvudleder för gående och cyklister och på trafikmiljön i närheten av skolor, berättar trafikingenjör Robert Hamilton

- Utanför de flesta av kommunens skolor har vi anlagt farthinder som gör att förarnas hastighet sänks och att det blir en lugnare trafikmiljö. Hindren är antingen i form av gupp eller avsmalningar eller en kombination av dessa. Det är roligt att se att åtgärderna ger den effekt vi önskar, säger Rebecca Greek, trafikingenjör i Lerums kommun.

Hastigheten har den största betydelsen för hur allvarliga följder en trafikolycka får. Om farten sänks blir stoppsträckan kortare och olyckan kanske aldrig händer. Om olyckan ändå sker blir konsekvenserna lindrigare ju lägre fart fordonen har i själva kollisionsögonblicket.

- Resultatet av våra mätningar är en väckarklocka för såväl privatbilister som yrkesförare.30-skylten finns där av en mycket välgrundad anledning. Vill vi ha ett samhälle där barn kan röra på sig och ta sig till skolan på egna ben, då förutsätter det att trafikmiljön är säker och att alla trafikanter hjälper till genom att hålla hastigheten och visa hänsyn, säger Cecilia Friis, projektledare på NTF Väst.

Nästa vecka är det skolstart för närmare en miljon barn och då fokuserar Polisen extra på trafiksäkerhet och hastighetskontroller.

- Vi på Trafikpolisen ser NTF Västs årliga 30-mätningar som en hjälp i vårt arbete och vi kommer att fokusera insatsveckans och höstens kontroller till de skolor som har högst andel fortkörare, men det finns alltid anledning att se på trafiksituationen i sin helhet, säger Mats Berndtzon vid Trafikpolisen i Region Väst, som är ansvarig för insatsveckan.

I årets undersökning har NTF Väst mätt hastigheten på över 9 000 fordon utanför 69 skolor i 14 kommuner. Rapporten med samtliga resultat för 2015 finns på www.ntf.se/vast

Ladda ner rapporten:   Respekt för 30-skylten NTF Väst

Tidigare års 30-rapporter finns här.


För mer information:
Cecilia Friis, projektledare NTF Väst, 0768-11 08 06, cecilia.friis@ntf.se
Malin Lundgren, verksamhetschef NTF Väst, 0709-96 76 16, malin.lundgren@ntf.se
Mats Berndtzon, Trafikpolisen Region Väst, 0705-50 70 95, mats.berndtzon@polisen.se
Robert Hamilton, trafikingenjör Lerums kommun, 0302- 52 11 67, robert.hamilton@lerum.se
Rebecca Greek, trafikingenjör Lerums kommun, 0302- 52 14 95, rebecca.greek@lerum.se

Fakta om hastighet

I många av trafikolyckorna bidrar hög hastighet till att olyckor över huvud taget inträffar. Hastigheten i kollisionsögonblicket är också helt avgörande för hur svårt människor skadas i en trafikolycka. Det finns fastställda gränsvärden om vilka hastigheter som människokroppen klarar av, det vill säga vilket krockvåld vi tål. Värdena bygger på dagens utformning av bilar och vägar. Exempel:

• De flesta människor överlever om de blir påkörda av en bil i 30 km/tim. Betydligt fler omkommer om de blir påkörda av en bil i 50 km/tim. Om någon kliver ut 15 meter framför bilen, till exempel framför en buss som står vid en hållplats, hinner föraren sannolikt stanna om hastigheten är 30 km/tim. När hastigheten istället är 50 km/tim hinner föraren inte ens påbörja inbromsningen utan kör på den gående i full fart. Det innebär en markant ökad risk att dö för den som blir påkörd.

• En modern bil klarar att skydda åkande i 70-80 km/tim vid en frontalkollision och i 50-60 km/tim vid en sido¬kollision. Förutsättningen är naturligtvis att alla i bilen använder bilbälte.

• En krock i 50 km/tim får samma konsekvenser som ett fall från tredje våningen i ett höghus. 70 km/tim motsva¬rar sjätte våningen och 90 km/tim motsvarar den tionde våningen.


Fakta om barn i trafiken

Trafikskador är ett av Sveriges största folkhälsoproblem. Förra året dödades 14 barn (0–17 år) i trafiken och över 7 000 skadades varav cirka 100 skadades svårt.
Barn är inte små vuxna! Bristande respekt för hastighetsskyltningen är synnerligen allvarligt utanför skolor och förskolor eftersom man inte kan förvänta sig att barn beter sig som vuxna när de vistas i närheten av trafiken. Det är därför särskilt viktigt att fordonstrafikanter respekterar hastighetsbegränsningen och är särskilt uppmärksamma i dessa miljöer.

• Barn är inställda på lek och leken kan vara så uppslukande att verkligheten inte får plats. Det är lätt att impulser och infall går före uppmärksamheten.

• Barn har svårt att bedöma risker rätt och reflekterar inte över konsekvenser. De kan inse att det finns faror, men inte vilken roll de själva har.

• Barn har svårt att förutse andras beteenden och att sätta sig in i andras perspektiv.

• Barn kan inte överblicka helheten och har svårt att hantera flera saker samtidigt.

• Barn ser och syns sämre. Vidvinkelseendet är inte fullt utvecklat och de har svårt med att bedöma riktning, avstånd och hastighet. Det är inte säkert att de uppfattar att det kommer bilar från olika håll, än mindre hur fort de kör.

• Barn är små och syns sämre bakom bilar, häckar och staket vid vägen.

NTF Väst är en idéburen organisation som arbetar för allas rätt till en säker trafik. Vi arbetar för att öka trafiksäkerheten för mer än en miljon invånare i 25 kommuner i Västsverige. www.ntf.se/vast


2015-08-12